116111 Alarmtelefonen for barn og unge

Alltid åpent og gratis. For barn som opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Også for voksne som er bekymret for barn og unge. Svarer også på SMS og eposter.