112 Sverige

Det nationella nödhjälpsnumret i Sverige är 112.

Om du befinner dig i omedelbar fara, ring 112 för att tillkalla ambulans eller polis.