113 akutt nødtelefon

Ring 113 når det er akutt og står om liv. Du får kontakt med sentralen for ambulanse, luftambulanse og legevakt.