Självmordslinjen

Denna organisation har dygnetruntbemanning via e-post, chatt och heta linjen, som alla är avgiftsfria.