Wellbeing Support Line - Wales

Samaritans has launched a new confidential support line for NHS and social care workers. Our volunteers are here to support you when you've had a tough day, are feeling worried or overwhelmed, or just have a lot on your mind and need to talk it through.

Call our free confidential support line, 7am to 11pm, 7 days a week: 0800 484 0555. Call our free confidential support line in Welsh, 7pm to 11pm, 7 days a week: 0808 164 2777

---------------------------------------

Mae'r Samariaid wedi Iansio Ilinell gymorth gyfrinachol newydd i weithwyr y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol. Mae ein gwirfoddolwyr yma i'ch cefnogi pan rydych wedi cael diwrnod caled, yn teimlo'n bryderus neu wedi'ch gorlethu, neu os oes llawer o bethau'n pwyso ar eich meddwl a'ch bod eisiau siarad amdano.

Ffoniwch ein Ilinell gymorth gyfrinachol ddi-dâl, 7am i11pm, 7 diwrnod yr wythnos: 0800 484 0555. Ffoniwch ein Ilinell gymorth gyfrinachol ddi-dâl yn Gymraeg, 7pm i 11pm, 7 diwrnod yr wythnos: 0808 164 2777